Operelė vaikams ir jaunimui “Oginskio vaikystė”

Laikas bėga greitai.

Jau metai prabėgo po pirmojo susitikimo su Kauno fortepijoniniu trio, kuris kartu su artistais Elektrėnų meno mokykloje atliko spektaklį – koncertą „Linksmos ir liūdnos istorijos“. Spektaklis sužavėjo žiūrovus, o įspūdžiai gyvi ir šiandien. To spektaklio libreto autorius yra kompozitorius Vidmantas Bartulis.

Kompozitorius Vidmantas Bartulis yra vienas iš žymiausių ir žinomiausių šiuolaikinių Lietuvos respublikos kompozitorių. Elektreniečiams jau yra tekę girdėti ir kitą, palikusį neišdildomą ispudį, jo teatralizuotą projektą „Taip Donelaiti“, kuris vyko miesto bibliotekos salėje. Jį atliko Kauno valstybinis choras vadovaujamas Petro Bingelio. Vidmantas Bartulis taip pat yra vienas iš Kauno filharmonijos vadovų.

 2015 m. lapkričio 17 d. 17:30 Elektrėnų meno mokykloje bus atliekamas dar vienas kompozitoriaus projektas – operėlė

„Oginskio vaikystė”

 Minėdami didžiųjų savo tautos žmonių jubiliejines sukaktis dažnai kalbame apie jų nuveiktus darbus, išsakytas gilias mintis, vadovaujamės jų pamokymais ar stebimės kūrybiniu palikimu. Kita vertus, dažnam būna smalsu, nuo ko prasidėjo didžio žmogaus kelias.

Šiais metais minime kunigaikščio, įžymaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Abiejų Tautų Respublikos valstybinio veikėjo, diplomato, politiko, vieno iš 1794 m. sukilimo vadų, Rusijos caro Aleksandro I slaptojo patarėjo, Vilniaus universiteto garbės nario, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio 250-ąsias gimimo metines. Greta Lietuvos labui nuveiktų didingų darbų, jau daugiau kaip du šimtus metų per bekraštes įvykių erdves keliauja ir smelkiasi į klausytojų širdis garsusis jo polonezas ,,Atsisveikinimas su Tėvyne“.

O kokia buvo šios garbingos asmenybės kūrybinio kelio pradžia? Kokioje aplinkoje jis gyveno dar būdamas smalsiu berniuku, kokių meno paslapčių jį mokė dvaro muzikos mokytojas Juzefas Kozlovskis? Atsakymus į šiuos klausimus kompozitoriaus, libreto ir paties sumanymo autoriaus Vidmanto Bartulio operėlėje „Oginskio vaikystė“ žingsnis po žingsnio padės sužinoti kunigaikščio Oginskio Vaikystės Angelo vedama jungtinė atlikėjų komanda.

Išradingai režisieriaus ir choreografo Andriaus Kurieniaus inscenizuotame spektaklyje Mykolo Kleopo Oginskio ir muzikos mokytojo Juzefo Kozlovskio vaidmenis atliks Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Giedrius Prunskus, Vaikystės Angelą ir sukilėlių vadą Tadą Kosciušką įkūnys Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius Remigijus Endriukaitis, scenoje dūks ir dainuos jaunieji vaikų studijos DND atlikėjai (vadovė Nijolė Švagždienė), muzikuos Kauno fortepijoninis trio: Lina Krėpštaitė (fortepijonas), Indrė Andruškevičiūtė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė) ir fleitininkė Ligija Krištaponytė.

Operėlė yra įdomi tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek suaugusiems.

Kviečiame apsilankyti, renginys nenuvils.

Evaldas Petkevičius

Elektrėnų meno mokyklos direktorius

operele

Viduramžių, renesanso ir baroko stiliai muzikoje ir dailėje

Elektrėnų meno mokykloje viduramžių, renesanso ir baroko stiliai.

Projektas Edukaciniai koncertai regionų meno mokyklose: viduramžių, renesanso ir baroko stiliai muzikoje ir dailėje

Šis edukacinis projektas yra skirtas Elektrėnų ir Kaišiadorių meno mokyklų mokiniams ir mokytojams bei visiems klausytojams, besidomintiems senosios muzikos ir dailės stiliais. Ansamblis „Canto Fiorito“ praeitais metais jau pradėjo edukacinę veiklą šiose mokyklose ir Paparčių kaime, kur buvo pravestos paskaitos su vizualiniais ir gyvos muzikos pavyzdžiais, pristatančiais pagrindinius istoriškai pagrįsto senosios muzikos atlikimo principus, komentuojant ir atliekant viduramžių, renesanso ir baroko stilių muzikos kūrinius, aptariant jų skirtumus. Šios paskaitos buvo pirmiausia orientuotos į muzikos besimokančius mokinius, paskaitose taip pat gausiai dalyvavo muzikos mokytojai.

Senosios muzikos ansamblis „Canto Fiorito“ siekia pratęsti pradėtą edukacinę veiklą, įtraukiant ne tik muzikos, bet ir dailės mokinius bei mokytojus. Ansamblis parengė aprašą, kuriame išdėstė principus siejančius viduramžių, renesanso ir baroko meną.

Vadovaudamiesi pagrindinių principų, kurie sieja trijų stilių – viduramžių, renesanso ir baroko – muziką ir dailę (pvz. simetrija, dėmesys proporcijoms renesanso menuose, arba maksimalūs kontrastai, dinamika, judesys baroko menuose), papildydami žinias mokytojų įžvalgomis, Elektrėnų meno mokyklų mokiniai sukūrė dailės darbus. Elektrėnų meno mokykloje lapkričio 19 dieną 17,30 val. vyks edukacinis senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ koncertas kuriame bus atliekami visų šių stilių kūriniai, komentuojami mokinių dailės darbai, jų ryšys su atliekamais kūriniais.

Tiek dailės, tiek muzikos mokiniams ir mokytojams tai padės giliau suvokti viduramžių, renesanso ir baroko stiliams būdingas ypatybes, pasaulėjautą, siejančią tarpusavyje skirtingus tos epochos menus. Iš viso bus surengti trys koncertai: vienas Elektrėnuose lapkričio 19 dieną 17.30 val., kur bus eksponuojami Elektrėnų meno mokyklos dailės darbai, antras lapkričio 20 dieną 16.30 val. Kaišiadoryse, kur bus eksponuojami Kaišiadorųi meno mokyklos mokinių piešiniai, ir trečiasis lapkričio 21 dieną 15,00 val. – Paparčiuose, kur įvyks finalinis koncertas ir iš abiejų mokyklų atrinktų darbų konkursas, kuriame mokiniams bus įteikti prizai už geriausius darbus dviejose amžiaus kategorijose ir trijuose stiliuose. Pirmąją atranką parodai mokyklose atliks mokyklų dailės mokytojai, o atranką į Paparčių koncertą vykdys ir prizus paskirs „Canto Fiorito“ ansamblio nariai.

 

Pagal pateiktą medžiagą parengė

Evaldas Petkevičius

skelbimas-20151105

Sveikiname dailės skyriaus mokines

Sveikiname dailės skyriaus mokines Akvilę Valytę(medalis)ir Indrę Bakšytę(diplomas). Čekijos respublikos amabasadorius Bohumil Mazanek įteikė nominacijas Akvilei Valytei, Indrei Bakšytei ir jų mokytojai Gitanai Mataitienei.
43-čioji Tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybos paroda- konkursas LIDICE 2015
Konkursui pateikta 21 380 kūrybinių darbų iš 71 valstybės.
Iš Lietuvos gauta 438 darbai, kurių 33 autoriai apdovanoti diplomais ir 5 autoriai apdovanoti medaliais.
Apdovanojimais galite pasidžiaugti čia >>