Metodinės dienos mokykloje

Balandžio mėn. 4d. įvyko seminaras, tema „Fortepijono solo interpretacijos ir ansamblinio muzikavimo įgūdžių lavinimas", lektorius Gytis Cinauskas (Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos ir Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos fortepijono ir kamerinio ansamblio mokytojas). Seminare mokytojas dirbo su mokytojos V. Gumbienės mokiniais K. Girsa ir V. Ivanova, mokyt. R. Simankovienės mokine R. Rakauskaite ir mokyt. O. Navickienės mokinėmis B. Radvilaite, A. Bulyginaite, A. Grinevičiūte, V. Viktoravičiūte. Mokiniai ir mokytojai pasisėmė naujų idėjų interpretacijos ir grojimo fortepijonu meistriškumo srityje.
5 d. Sulaukėme svečių iš Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos. Svečiai atvežė šešis metodinius pranešimus įvairių specialybių mokytojams. Tikimės, kad ši graži draugystė tęsis ilgus metus. Taip pat metodinį pranešimą atvežė mokyt. A. Biveinis (Vilniaus B. Dvariono muzikos mokykla), atvirą pamoką-praktikumą vedė mokyt. A. Malikėnas (Rūdiškių meno mokykla), metodinę veiklą pristatė mūsų mokyklos mokytojos O. Navickienė, R. Striškaitė, V. Karžinauskienė, A. Balnionytė, R. Rakauskienė, E. Sabockytė-Skudienė.

« 2 12 »