Planavimo dokumentai

Ugdymo planas

Strateginis planas

Metinis veiklos planas

Metodinės tarybos veiklos planas

bus failas

Metodinių grupių veiklos planai

bus failas