ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS TARYBOS IR KOMISIJOS
2017-2018 m. m.
MOKYKLOS TARYBA
V. Stanaitis – MT pirmininkas, mokytojų atstovas
V. Gumbienė – sekretorė, mokytojų atstovė
J. Davidavičienė – mokytojų atstovė
I. Kartenienė – tėvų atstovė
L. Viktoravičienė – tėvų atstovė
E. Sereikienė – tėvų atstovė
Elzė Baranauskaitė – mokinių atstovė
Meida Ratkevičiūtė, mokinių atstovė
Gustė Degutytė – mokinių atstovė

METODINĖ TARYBA
O. Navickienė –MMT pirmininkė, fortepijono MG vadovė
R. Andrejaitienė – antrojo instrumento MG vadovė
A. Balnionytė – dainavimo ir teorinių dalykų MG vadovė
R. Gritienė – styginių instrumentų MG vadovė
A. Merkienė – akordeono MG vadovė
R. Rakauskienė – dailės MD vadovė
V. Stanaitis – pučiamųjų instrumentų MG vadovas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
E. Petkevičius – mokyklos direktorius, pirmininkas
R. Simankovienė – sekretorė, mokytojų tarybos atstovė
V. Gumbienė – mokytojų tarybos atstovė
O. Navickienė – mokytojų tarybos atstovė
A. Medzikauskas – mokyklos švietimo profesinės sąjungos atstovas
E. Sereikienė – mokyklos tarybos tėvų atstovė
J. Mikalauskienė – švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

MOKYKLOS DARBO TARYBA
A. Balnionytė
V. Stanaitis
G. Židonytė

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGAS ASMUO MOKYKLOJE

Mokytoja J. Janavičiūtė