2016 kovo 30 d. – balandžio 04 dienomis vyko Tarptautinis visų muzikos instrumentų konkursas ,,Praha 2016″ ir ,,Viena 2016″ , kuriame dalyvavo III-ios klasės mokinė – laureatė LIVIJA ZAKAREVIČIŪTĖ ir užėmė II-ąją vietą.
Konkursui paruošė mokytoja K. Dabravolskaitė

2016-04-21 Dauguose vyko VIII Respublikinis jaunųjų atlikėjų lopšinių konkursas ,,Pavasariniai žiedai”, kuriame puikiai pasirodė mūsų mokyklos IV-os klasės mokinė – diplomantė RŪTA JANONYTĖ ir III-ios klasės mokinys – diplomantas PIJUS VAITKEVIČIUS.
Konkursui paruošė mokytoja J.Janavičiūtė.

2016 balandžio 15 dieną Prienuose vyko II Respublikinis akordeonistų konkursas ,,Muzikinė mozaika”. Puikiai pasirodė mūsų mokyklos mokiniai ir užėmė prizines vietas. Sveikiname laureatus:

I-osios vietos laureatę, III-ios klasės mokinę, LIVIJĄ ZAKAREVIČIŪTĘ ir jos mokytoją K. Dabravolskaitę.

I-osios vietos laureatą, III-ios klasės mokinį, MARIŲ BAURĄ ir jo mokytoją A.Merkienę.

II-osios vietos laureatą, II-ios klasės mokinį, AUGUSTINĄ BELYCH (mokytoja K. Dabravolskaitė)

II-osios vietos laureatą, II-ios klasės mokinį, JUSTINĄ SEREIKĄ (mokytoja A. Merkienė)

III-iosios vietos laureatę, IV-ios klasės mokinę, RŪTĄ JANONYTĘ ir jos mokytoją J. Janavičiūtę.

2016-05-05 Dauguose vyko Respublikinis jaunųjų atlikėjų konkursas ,,Sentimentai valsui 2016″, kuriame pasirodė Respublikinių konkursų laureatas, III-ios klasės mokinys MARIUS BAURAS.

Mokytoja A. Merkienė

20151013_171315

20151013_171037

2015-10-19 22.25.29