Šiuo metu laisvos darbo vietos yra:

Koncertmeisterio

Gitaros mokytojo

Dainavimo mokytojo

Dailės mokytojo

Klarneto mokytojo

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui