Gruodžio 19 ir 20 dienomis jaunieji akordeonistai skambiomis melodijomis džiugino tėvelius, draugus ir susirinkusius svečius šventiniuose koncertuose „Švenčių belaukiant“. Antradienį Elektrėnų meno mokyklos salėje koncertavo akordeonistų orkestras atlikdamas net 5 kūrinius bei mokytojų A. Merkienės ir R. Matuliūkštytės klasių solistai. O trečiadienį mokytojos R. Matuliūkštytės mokiniai jau koncertavo Semeliškių gimnazijos salėje, kurioje pasirodė 9 solistai, kurių dauguma atliko net po 3 kūrinius, ir du ansambliai. Už melodijas, atliktas iš visos širdies, jauniesiems muzikantams skambėjo gausūs aplodismentai, o gražių bei linksmų švenčių linkinčios mokytojos įteikė saldžias dovanėles.