Gegužės 26 d. Kietaviškių bažnyčioje vyko tituliniai Švenčiausios Trejybės atlaidai ir vaikų Pirmoji Komunija. Klebono Jono Sabaliausko kvietimu Mišiose giedojo ir procesijoje dalyvavo Elektrėnų meno mokyklos choras (vadovė Laima Mažuolytė). Vaikai Mišių metu giedojo A. Remesos „Angelų Mišias”, L. Abario, L. Vaitkūnaitės ir V. Liaudanskaitės sukurtas giesmes.