2018-01-12 Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje buvo minima Sausio 13-oji, Laisvės gynėjų diena. Po šv. Mišių renginyje koncertą surengė Elektrėnų meno mokyklos mokytojai.

Šventoriuje degant laužams ir plazdant vėliavoms

Mokytojai Rapolas Šileikis (trimitas) ir Rūta Striškaitė (vargonai) atliko

Alan Hovhaness – „Prayer of st. Gregory.“

Fortepijoninis ansamblis Ona Navickienė ir Jekaterina Dementjeva atliko

Arcangelo Corelli – „Senovinę pjesę.“

Arnas Knizikevičius (saksofonas) ir Gintarė Šatinskaitė – Bingelė (fortepijonas) atliko

Robert Glier – „Romansą.“

Kristina Dabravolskaitė (akordeonas) atliko

Johann Sebastian Bach – preliudą f-moll iš GTK II t.

Valdas Stanaitis (eufonija) ir Gintarė Šatinskaitė – Bingelė atliko

Anatolij Šenderov – „Prisiminimai.“

Mokytojų kvartetas Rima Gritienė (smuikas), Evaldas Petkevičius (klarnetas), Gintarė Šatinskaitė – Bingelė (fortepijonas), Jonas Armonas (violončelė) atliko

Johann Sebastian Bach – „Arioso“ ir Juozo Naujalio – „Svajonę.“

Mokyklos moterų choras, vadovė Asta Balnionytė, dirigavo Rūta Striškaitė atliko

Marcy Pyrtle „Pie Jesu“ ir Artūro Anusausko, žodž. Mariaus Budraičio „Leisk man“.

Koncertmeisterė Gintarė Šatinskaitė – Bingelė.

Renginyje dalyvavo Elektrėnų kultūros darbuotojai ir kiti.

Koncerto pabaigoje visi dalyvavusieji buvo pakviesti sugiedoti

Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę.“

Programą parengė Evaldas Petkevičius.

Taip prasmingai ir gražiai buvo paminėta reikšminga Lietuvai data.

Ačiū visiems!