Sausio 30 d. Dauguose vyko VIII Respublikinis konkursas „Linksmoji polkutė“, kuriame puikiai pasirodė jaunieji Elektrėnų meno mokyklos akordeonistai ir kornetininkai. 3kl. mokinė Alvita Nastulevičiūtė (mokyt. K. Dabravolskaitė) ir 3kl. mokinys Dovydas Januškevičius (mokyt. Andrius Stankevičius) apdovanoti laureato diplomais, o 6kl. mokinė Livija Zakarevičiūtė (mokyt. K. Dabravolskaitė) ir 7kl. mokinys Julius Dalibagas tapo diplomantais. Puikiai pasirodė ir akordeonistų trio – Karolis Lukaševičius, Matas Lazar, Neidas Biekša (mokyt. A. Merkienė). Jie apdovanoti laureato diplomais. Konkurse mokiniams akompanavo mokyt. Lauryna Lankutytė. Sveikiname ir linkime sėkmės ateityje!