Beveik 700 savivaldybės vaikų Mokslo ir žinių dieną šventė du kartus. Dailės, muzikos ir šokio žinių  Elektrėnų meno mokykloje sieks 395, o Vievio meno mokykloje – 300 mokinių. Į kamerinę Elektrėnų meno mokyklos salę netilpo visi norintys, dalis jų šventinę programą stebėjo pro praviras salės duris. Sveikindamas mokyklos bendruomenę Elektrėnų meno mokyk­los direktorius Evaldas Petkevičius trumpai peržvelgė Lietuvos mokyklų raidą ir paaiškino vaikams, kad anksčiau muzikos mokyklų Lietuvoje apskritai nebuvo, o muzikos žinių įgyti buvo galima padedant bažnyčios vargonininkui ar mokan­tis dvaruose. Direktorius pasakojo, kad žymiausias Lietuvos kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis groti įvairiais instrumentais mokėsi Mykolo Oginskio dvare įsteigtoje orkestro mokykloje, Plungėje. Ankstesnių ir dabartinių sąlygų sugretinimas leido pajusti, kad šiais laikais vaikai turi visas sąlygas lavinti meninius gebėjimus. Pasveikinti bendruomenės at­vyko meras Kęstutis Vaitukaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Džeraldas Dagys, skyriaus specialistė bei Meno mokyklos tarybos narė Lina Viktoravičienė.
   Sveikindamas susirinkusiuosius meras pasidžiaugė jau įvykusia pirmąja muzikos pamoka, kurios rezultatas – visų gyvai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, bei linkėjo, kad šventinė nuotaika mokyklos bendruomenę lydėtų visus metus. Šventėje koncertinę programą atliko Livija Zakarevičiūtė ir Marius Bauras, Luka Kubiliūtė, Barbora Radvilaitė bei Elektrėnų meno mokyklos mergaičių ansamblis. Elektrėnų meno mokyklos kolektyvas pasipildė naujais mokytojais: prie Dailės skyriaus komandos prisijungė Aistė Laučkienė ir Alvydas Urbietis, prie Muzikos skyriaus –  gitaros mokytojas Deimantas Balys, koncertmeisterė Greta Magalinska.