Sveikiname I-ojo Respublikinio konkurso, vykusio Garliavos meno mokykloje ,, Akordeono virtuozų fiesta” laureatus: Modestą Antaną Kaminską, Alvitą Nastulevičiūtę, Liviją Zakarevičiūtę ir Marių Baurą. Konkursui mokinius paruošė mokytojos K.Dabravolskaitė ir A. Merkienė.