Tradicija Elektrėnų meno mokykloje metus užbaigti prasmingu, pilnu šilumos muzikuojančių šeimų šventiniu renginiu. Šiemet šeimos rinkosi XVII –ąjį kartą. Tyras jaudulys, nuoširdus artimųjų muzikavimas sklandė erdvėje visą vakarą. Scenoje pasirodė 19 šeimų. Koncertą pradėjo gausiausia Irmos ir Lino Baublių šeima: Liepa, Ąžuolas, Greta, Aistė ir Jonas. Muzikavo broliai Karolis ir Paulius Norkūnai, Augustinas ir Aleksandras Belych, sesės Sofija ir Barbora Radvilaitės, Alvita Nastulevičiūtė su broliu Dominyku, Ariana Citovič su broliu Artiomu, Elista Sabonytė su broliu Ervinu, Rapolas Baranauskas su sese Elze, pusseserės Gabija Dzetlauskaitė ir Augustė Bulyginaitė, Marija, Modestas, Dovydas Kaminskai su pussesere Ema Veželyte. Visuomet džiugu, kad  prie mažųjų jungiasi ir tėveliai, dėdės, tetos, seneliai. Abipusis jaunųjų ir vyresniųjų  muzikantų muzikavimas, bendravimas, įdėtas darbas atsiperka didžiausiais klausytojų aplodismentais. Šiemet pirmą kartą pasirodė Ugnė Balsiukaitė su savo mamyte Audrone, broliai Kristupas Venskus ir Augustas muzikavo su mama Nadia, Justas Šukys su mama Lina, kuri yra įstojusi mokytis groti fortepijonu. Nebe pirmus metus Kamilė su mama Dovile atlieka vis sudėtingesnius kūrinius. Įdomu stebėti Kajų Girsą, kuris kiekvienais metais vis į sceną ateina muzikuoti su kitu giminaičiu. Šiemet Kajus prisikvietė tetą Kristiną, kuri yra baigusi mūsų mokyklą. Didžiausių pagyrimų taip pat nusipelnė Malakauskų šeima. Visi: mama Jurgita, tėtis Nerijus, dukra Nevilė šiuo metu mokosi mokykloje ir kartu muzikuoja jau trečius metus. Organizatoriai dėkoja visoms šeimoms už pasirodymus, už ryžtą išeiti į sceną, pabūti visiems kartu. Šiltų padėkos žodžių nusipelnė mokyklos mokytojai: Vilma Gumbienė, Ona Navickienė, Auksuolė Merkienė, Kristina Dabravolskaitė, Jovita Janavičiūtė, Rūta Striškaitė, Daiva Niccolini, Greta Garmašaitė, Olegas Maksimec, Rasa Hopenienė, kurie skyrė savo laiką, padėjo ansambliams pasiruošti bei įkvėpė kūrybinių idėjų.

Tokia tradicija – renginio pabaigoje visi esantys salėje, drauge, degant bengališkoms ugnelėms, atliekti renginio himnu tapusią dainą „Kalėdų naktį tylią“. Šį kartą fortepijonu akomponavo mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius.

Mokykloje tvyrojo puiki Kalėdinė atmosfera. Dėkojame padėjusiems organizuoti renginį.

Renginio organizatorės Rasa Hopenienė ir Vilma Gumbienė