Informacija dailės skyriaus mokiniams ir jų tėvams dėl antrojo pusmečio peržiūrų:

Antrojo pusmečio peržiūros dailės skyriaus mokiniams vyks gegužės 18 – 21 dienomis. Jos bus vykdomos nuotoliniu būdu naudojant Microsoft Teams programą. Dailės skyriaus mokiniai turi nusiųsti visų karantino metu sukurtų darbų nuotraukas dėstantiems mokytojams elektroniniu paštu iki 2020-05-15 dienos.

Antrojo pusmečio peržiūras organizuojamos sekančia tvarka:

Dailės skyriaus ankstyvojo ugdymo mokinių darbų peržiūros – 2020 05 19 d. 14 – 19 val.

Dailės skyriaus pradinio ugdymo mokinių darbų peržiūros – 2020 05 18 d. 14 – 19  val.

Dailės skyriaus pagrindinio ugdymo, mokinių darbų peržiūros – 2020 05 21 d. 14 – 19  val.