Dailės skyriaus ketvirtos pagrindinės klasės mokinių dailės egzamino baigiamųjų darbų gynimas vyks nuotoliniu būdu gegužės 25 dieną, nuo 15 iki 20 val. Mokiniai baigiamuosius darbus vertinimo komisijai pristatys per Microsoft Teams programą. Baigiamųjų klasių mokiniai iki gegužės 20 dienos komisijos nariams turi atsiųsti kokybišką baigiamojo darbo ir eskizų nuotraukas bei darbo aprašą Word formatu elektroniniu paštu: elektrenu.meno.mokykla@gmail.com

Mokiniai nedalyvavę dailės egzamino baigiamojo darbo gynime arba už baigiamąjį darbą gavę neigiamą įvertinimą, pakartotinai darbą ginsis Elektrėnų meno mokyklos pedagogų tarybos susirinkimo nustatytu laiku.