Afisa_2022_v3

Juozas Naujalis, ž. Maironio, Lietuva brangi
Atl. Geistautė Gudeliūnaitė, Karolina Šareikaitė, Miglė Bartasevičiūtė
Mokyklą baigusieji mokiniai:
Živilė Subačiūtė, Gabija Blažonytė, Evelina Pliskauskaitė, Deirūnas Jasiulionis
Mokytojai: Justas Razulevičius, Laima Mažuolytė, Rima Gritienė
Elektrėnų meno mokykla

Lietuva brangi, mano tėvyne, graži tu savo dangaus mėlyne! Brangi: tiek vargo, kančių prityrei. Ne veltui bočiai tave taip gynė, ne veltui dainiai plačiai išgyrė! Kaip prasmingai šiuo metu skamba kiekvienas dainos žodis, kai pasaulio žmonės su dideliu susirūpinimu seka karo įvykius Ukrainos žemėje. Kokia prasminga yra muzika, ypač nacionalinė muzika, kuri gali visus suvienyti, padėti, paguosti, suprasti, pakylėti…

Šiais metais Elektrėnų meno mokykloje organizuojamas V-asis respublikinis lietuviškos muzikos jaunųjų atlikėjų festivalis „Lietuva brangi“, skirtas didvyriškai Ukrainos žmonių kovai prieš Rusijos agresiją paremti bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Kovo 11-ajai dienai paminėti. Festivalio koncerte organizatoriai kviečia paklausyti lietuviškos liaudies dainos, lietuvių kompozitorių kūrybos, pačių atlikėjų kuriamos muzikos. Festivalio tikslas – puoselėti meilę liaudies dainai, lietuvių liaudies kūrybai, kuo plačiau propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą, įskiepyti pagarbą tautos praeičiai ir tradicijoms.

Sulaukėme net 167 dalyvių, kuriuos ruošė 93 pedagogai iš 30 respublikos meno ir muzikos mokyklų, kultūros centrų, bendrojo lavinimo mokyklų: nuo pačių mažiausių solistų, dainorėlių iš Kauno, smuikininkų, kanklininkių, pianistų, vokalistų,  pučiamaisiais grojančių mokinių, mokytojų, įvairių ansamblinių sąstatų, kolektyvų, kurie mus supažindina  su autentiškomis bei įvairiomis lietuvių liaudies dainomis, jų aranžuotėmis. Festivalyje skamba A. Kačanausko, M. K. Čiurlionio, B. Dvariono, Z. Juozapavičiaus, J. Čiurlionytės, V. Ločerio, A. Gražio, V. Paketūro, V. Bagdono, A. Šenderovo, V. Barkausko, V. Bartulio, J. Pakalnio, V. Gutausko, T. Adomavičiaus, L. Povilaičio, B. Kutavičiaus, A. Raudonikio, J. Gudavičiaus, V. Klovos, J. Švedo, A. Belazaro, J. Tamulionio, E. Laumenskienės, A. Rekašiaus, R. Mikelsko, K. Masaičio, R. Vitkauskaitės, R. Rimšienės, A.Navicko, A. Mikulskio, V. Ponelienės, R. Bakulienės, A.Verbicko, A.Stankevičiaus, G. Kalino, E. Minčiūnaitės-Staišiūnienės, V. Jucevičienės, D. Kučinsko, T. Juzeliūno, V. Kuprevičiaus, Z. Bružaitės, Dž. Baužienės, S. Šiaučiulio, R. Kauneckaitės, R. Indriekutės, A. Kučinsko, J. Bertulio, Ž. Trinkūnaitės, G. Kuprevičiaus, V. Stanaičio, V. Virbicko kūriniai. Visiems jauniesiems atlikėjams dėkojame už atlikimą, jų mokytojams už mokinių paruošimą ir skatinimą atlikti lietuvišką muziką. Mylėkime, gerbkime, didžiuokimės savo šalimi Lietuva! Būkime tvirti ir ramūs. Džiugios ir gražios šventės! Malonių muzikinių akimirkų!

1. Lietuvių l. daina ,,Oi užkilokit vartelius“

aranž. Ritos Frendzelienės

Atl. smuikininkių ansamblis:

Viltė Maselskaitė, Gabija Gudeliauskaitė,

Gerda Brazaitė, Kamilė Dvilinskaitė

Mokytoja Rita Frendzelienė

Akomp. Ūla Maselskaitė, mokytoja  Genovaitė Baniukevičienė

Alytaus muzikos mokykla

2. Lietuvių l. daina „Tindi rindi riuška”, aranž. Rūtos Budinavičienės

Atl. Ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė

Mokytoja Jovita Tarvidienė

Akomp. Angelė Dumčiuvienė

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokykla

3. Vidmantas Bartulis, Mūsų žemė labai graži

Atl. Antanas Arlauskas, Jurgita Kujalytė, Viktorija Kononova,

Julius Vitkauskas, Aistė Baublytė, Oskar Kazarev,

Greta Baublytė ir mokytoja Rima Gritienė.

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Elektrėnų meno mokykla

4. Vytautas Gutauskas, Vienatvė

aranž. Vytauto Blūšiaus

Atl. Samanta  Lopetaitytė ir mokytoja Rima Balčiūniene

Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla

5. Lietuvių l. šokis, Transkveras

Atl. Rusnė Mikučionytė, Jurgita Kujalytė

ir mokytoja Rima Gritienė

Elektrėnų meno mokykla

6. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Ant kalno gluosnys

Atl. Linas Ignatavičius ir mokytoja Margarita Ignatavičiene

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

7. Zenonas Juozapavičius, Močiute motinėle

Atl. Dominika Bartoševič

Dovilė Matikevičiūtė ir mokytojas  Andrius Stankevičius

Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla

8. Lietuvių. l. daina „Šėriau, šėriau žirgužėlį“

aranž. Jadvygos Čiurlionytės

Atl. Guostė Marija Stambrauskaitė, Sofija Rūtytė,

Liepa Sabaliauskaitė

Mokytojos: Jurgita Virbickienė, Judita Valečkienė

Akomp. Jurgita Virbickienė

Prienų meno mokykla

9. Rūta Vitkauskaitė,  Akmenėtu takeliu marių link

Albertas Navickas, Taškosi

Atl. Jurgita Kujalytė ir mokytoja Rima Gritienė,

koncertmeisteris Augustinas Vladas Šopaga

Elektrėnų meno mokykla

10. Lietuvių l. daina ,,Po beržyną vaikščiojau“

aranž. Silvestro Miltenio

Atl. Rugilė  Muraškinaitė

Mokytoja Dileta Jagelavičiūtė

Kėdainių muzikos mokykla

11. Jadvyga Čiurlionytė, Vakar vakarėlį

Atl. Sofija Salomėja Kuprėnaitė

Mokytoja Jolanta Virginija Klišienė

Panevėžio muzikos mokykla

12. Lietuvių l. daina ,,Lakštutė“

Atl. Dovilė Bakšytė

Mokytoja Laimutė Aleksiupienė

Alytaus r. meno ir sporto mokykla

13. Kazimieras Masaitis, Polka

Atl. Sofija Rūtytė

Mokytoja Judita Valečkienė

Prienų meno mokykla

14. Vytautas Klova, Preliudas

Atl. Kristupas Burokas

Mokytojas Kęstutis Lipeika

Akomp. Violeta Vaičiulienė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

15. Jonas Švedas,  Senbernio polka

Atl. Andrius Petroševičius

Mokytojas Darius Daknys

Akomp. Jūratė Narvilienė

Šiaulių Dainų muzikos mokykla

16. Ramunė Rimšienė, Laikas

Atl. Goda Ražinskaitė

Mokytoja Dainora Kinderienė

Akomp. Natalija Šumskienė

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla

17. Rymantas Mikelskas, Žydi karklynas

Atl. Oksana Morozovaitė

Mokytoja Dileta Jagelavičiūtė

Kėdainių muzikos mokykla

18. Jonas Švedas, Katpėdėlės

Atl. Gabrielė Survilaitė

Mokytoja Jolanta Virginija Klišienė

Panevėžio muzikos mokykla

19. Alfonsas Mikulskis, Siuntė mane motinėlė

Atl. Vytautė Atstupėnaitė

Mokytoja Snieguolė Alijošaitienė

Panevėžio muzikos mokykla

20. Išplėtota melodija lietuvių l. dainos ,,O kad mes ėjom” tema

harm. J. Sakalytės, aranž. I. Spalinskaitės – Kurienės

Atl. Aistė Jasinskaitė

Mokytoja Snieguolė Alijošaitienė

Panevėžio muzikos mokykla

21. Variacijos lietuvių l. dainos ,,Tylus Vakaras“ tema

harm. J. Sakalytės, aranž. I. Spalinskaitės -Kurienės

Atl. Marija Briedytė

Mokytoja Snieguolė Alijošaitienė

Panevėžio muzikos mokykla

22. Lietuvių l. daina ,,Du gaideliai”

Atl. Neila Bandinskaitė

Mokytoja Auksuolė Merkienė

Elektrėnų meno mokykla

23. Vidas Ločeris, Rondo

Atl. Jan Kozlovskij

Mokytojas Daniel Rozov

Pabradės meno mokykla

24. Algirdas Gražys, Vidurnakčio valsas

Atl. Emilian Sapkevič

Mokytoja Elena Berezina

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

25. Jadvyga Čiurlionytė, Po baltus dobilėlius

Atl. Artur Guk

Mokytoja Asta Vinckienė

Panevėžio muzikos mokykla

26. Vitalija Ponelienė, Musė ir arklys,

Vilkas ir Lapė  iš siuitos ,,Muzikiniai pasakojimai

Atl. Augustas Rimgaila

Mokytoja Vitalija Ponelienė

Šiaulių 1 -oji muzikos mokykla

27. Vitalija Ponelienė, Paukščių takas, Skruzdė ir Žiogas

iš siuitos  „Muzikiniai pasakojimai“

Atl. Bernardas Liberis

Mokytoja Vitalija Ponelienė

Šiaulių 1 -oji muzikos mokykla

28. Renata Bakulienė, Linksmasis vairuotojas

Atl. Matas Lazar

Mokytoja Auksuolė Merkienė

Elektrėnų meno mokykla

29. Vidas Ločeris, Sonata akordeonui Nr.2, I dalis

Atl. Jaunius Čibiras

Mokytoja Elena Berezina

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

30. Antanas Verbickas, Lėlių valsas

Atl. Brigita Diglytė

Mokytoja Lina Dunauskytė

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla

31. Tauras Adomavičius, Miško naujienos

Atl. Tomas Jasnauskas

Mokytojas Valdas Stanaitis

Akomp. Augustinas Vladas Šopaga

Elektrėnų meno mokykla

32. Andrius Stankevičius, Etiudas Nr.3. „Polka“

Atl. Liepa Alzbutaitė

Mokytojas Andrius Stankevičius

Elektrėnų meno mokykla

33. Vaclovas Paketūras, Mažasis scherzo

Atl. Fabian Kijevič

Mokytojas Giedrius Labanauskas

Akomp. Ina Kononova – Jasvilienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

34. Eglė Minčiūnaitė-Staišiūnienė, Pelytė

Atl. Urtė Šlepikaitė

Mokytoja Rūta Plančiūnaitė- Zubrienė

Akomp. Laura  Riškuvienė

Vilniaus sav. Grigiškių meno mokykla

35. Juozas Pakalnis, Svajonė

Atl. Rytė Raguckaitė

Mokytojas Virginijus Skudas

Akomp. Gintarė Rudaitytė

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla

36. Vytautas Klova, Preliudas

Atl. Goda Morozaitė

Mokytoja Ramunė Lina Paulionienė

Akomp. Tatjana Nikitina

Viniaus Algirdo muzikos mokykla

37. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Humoreska

Atl. Giedrė Meškėnaitė

Mokytojas Virginijus Skudas

Akomp. Gintarė  Rudaitytė

Vilniaus B. Jonušo muzikos mokykla

38. Leonas Povilaitis, Melodija

Atl. Marija Rybak

Mokytoja Justė Šablinskaitė-Sokalska

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

39. Violeta Jucevičienė, Miško tankmėje

Atl. Nigrita Žvikevičiūtė

Mokytoja Joana Laugalienė

Alytaus r. meno ir sporto mokykla

40. Leonas Povilaitis, Bebrai stato užtvanką

Atl. Vanesa Šein

Mokytoja Auksė Bakienė

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

41. Valentinas Bagdonas, Lapė Šluotuodegė

Atl. Jonas Imbrasas

Mokytoja Jekaterina Dementjeva

Pagirių meno mokykla

42. Leonas Povilaitis, Bebrai stato užtvanką

Atl. Medeina Lipinskaitė

Mokytoja Vaiva Šateikaitė

Panevėžio muzikos mokykla

43. Gediminas Kalinas, Saulėta diena

Atl. Marija Aleksandra Buzinaitė

Mokytoja Renata Pocė

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

44. Balys Dvarionas, Preliudas a-moll

Atl. Eva Saldukaitė

Mokytoja Sandra Mikušauskienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla

45. Vytautas Klova, O kai aš

Atl. Gabija Sabonaitytė

Mokytoja Daiva Uždravė

Kaišiadorių meno mokykla

46. Vytautas Klova, Šokis 

Atl. Oskaras Krivenokas

Mokytoja Nona Kalvaitienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

47. Antanas Rekašius, Cechas

Atl. Marta Nauronytė

Mokytoja Loreta Bubnienė

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

48. Leonas Povilaitis, Kažkur girdėtas rokenrolas

Atl. Aneta Pranckūnaitė

Mokytoja Elle Raaliste

Vilniaus B. Dvariono Dešimtmetė muzikos mokykla

49. Leonas Povilaitis, Keistas šokis

Atl. Katrina Griškevičiūtė

Mokytoja Regina Malinauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

50. Anatolijus Šenderovas, Gegutė ir Pelėda iš ciklo „Nykštukų vasara“

Atl. Ineta Sebestinaitė

Mokytoja Rasa Vaičiulytė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

51. Tomas Juzeliūnas, Lopšinės

Atl. Augustė Arlauskaitė

Mokytoja Regina Malinauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

52. Darius Kučinskas, Pagal Bachą

Atl. Augustinas Dzimidavičius

Mokytoja Rasa Hopenienė

Elektrėnų meno mokykla

53. Tomas Juzeliūnas, Romansas

Atl. Patricija Ščukaitė

Mokytoja Auksė Bakienė

Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

54. Gediminas Kalinas, Bliuzas

Atl. Gerda Glicaitė

Mokytoja Renata Pocė

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

55. Tomas Juzeliūnas, Svajonė iš ciklo „Koronos dainos“

Atl. Violeta Maldytė

Mokytoja Regina Malinauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

56. Leonas Povilaitis, Kujaviakas

Atl. Karolina Griškevičiūtė

Mokytoja Regina Malinauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

57. Vytautas Klova, Preliudas

Atl. Emilija Zalubaitė

Mokytoja Jolanta Kasmauskienė

Panevėžio muzikos mokykla

58. Leonas Povilaitis, Pasaka

Atl. Gvidas Valaitis

Mokytoja Sonata Dragūnienė

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

59. Viktoras Kuprevičius, Cvingerio fontanai

Atl. Milda Valčiukaitė

Mokytoja Daiva Uždravė

Kaišiadorių meno mokykla

60. Elena Laumenskienė,  Prie upelio

Atl. Jorūnė Katauskaitė

Mokytoja Nona Kalvaitienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

61. Darius Kučinskas, Nerimas ir viltis

Atl. Austėja Sabaliauskaitė

Mokytoja  Solveiga  Miliūtė-Stankevičienė

Elektrėnų meno mokykla

62. Tomas Juzieliūnas, Romansas iš ciklo „Koronos dainos“

Atl. Akvilė Bindokaitė

Mokytoja Regina Malinauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

63. Vytautas Kuprevičius, Elegantiškoji serenada

Atl. Augustas Navickas

Mokytoja Nona Kalvaitienė

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

64. Darius Kučinskas, Pagal Šopeną

Atl. Emilija Kuodzevičiūtė

Mokytoja Ona Navickienė

Elektrėnų meno mokykla

65. Darius Kučinskas, Nerimas ir viltis

Atl. Armandas Čižius

Mokytoja Rasa Hopenienė

Elektrėnų meno mokykla

66. Rymantas Mikelskas, Balta gėlė

Atl. Valerija Adamonis

Mokytoja Rasa Vaičiulytė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

66A. Balys Dvarionas, Nendrės

Atl. Gabrielius Adomas Janulevičius

Mokytoja Edita Matulionienė

Kauno I-oji muzikos mokykla

67. Vidmantas Bartulis, Mūsų žemė labai graži

Atl. Lukas Germanavičius

Mokytoja Ona Abarytė-Liaškovienė

Akomp. Vytautas Germanavičius

Vilniaus  Ąžuoliuko muzikos mokykla

68. Balys Dvarionas, Svajonė

Atl. Adrija Dzekunskaitė

Mokytoja Anna Kijevič

Akomp. Brigita Čepanauskaitė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

69. Vytautas Klova,  Preliudas

Atl. Guoda Aleknavičiūtė

Mokytoja Rita Frendzelienė

Akomp.  Lina Abromavičienė

Alytaus muzikos mokykla

70. Lietuvių l. daina „Šarkelė šoka“

Atl. Ula Montvilaitė

Mokytoja Ona Abarytė-Liaškovienė

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Elektrėnų meno mokykla

71. Rymantas Mikelskas, Romansas

Atl. Pavel Oščepkov

Mokytoja Svetlana Mikelskaitė

Akomp. Milena Uscilienė

Vilniaus r. Rudaminos meno mokykla

72. Lietuvių l. daina „Skrido uodas“

Atl. Kotryna Norkūnaitė

Mokytoja Ona Abarytė- Liaškovienė

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Elektrėnų meno mokykla

73. Balys Dvarionas, Liūdnas valsas

Atl. Emilijus Pilkauskas

Mokytoja Anna Kijevič

Akomp. Brigita Čepanauskaitė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

74. Aleksandras Kačanauskas, Prie Nemunėlio

Atl. Marija Aleliūnaitė

Mokytoja Violeta Kudūkienė

Akomp. Daiva Klemkienė

Panevėžio muzikos mokykla

74A. Giedrius Kuprevičius, Keturi keisti šokiai smuikui ir fortepijonui

Rokas Diržys

Mokytoja Diana Galdikienė

Akomp. Brigita Zavarskytė

Mokytoja Edita Matulionienė

Kauno I-oji muzikos mokykla

75. „Gėlytė“

muz. Zitos Bružaitės

eilės Martyno Vainilaičio

atl. Emilija Vilčinskaitė

Mokytoja Kristina Zmailaitė

Akomp. Aušrinė Garsonaitė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

76. „Vėjas ir lietus“

muz. ir žodž.  Džiuljetos Baužienės

atl. Jorūnė Matijoškaitė

Mokytoja Laima Mažuolytė

Akomp. Kęstutis Paulaitis

Elektrėnų meno mokykla

77. Saulius Šiaučiulis, Pavasaris su varle

atl. Evelina  Piliušenkaitė

Mokytoja Leontina Komkienė

Akomp. Ina Kononova -Jasvilienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

78. „Pienė“

muz. Vytauto Barkausko

žodž. Janinos Degutytės

atl. Lilija Bitė

Mokytoja Kristina Zmailaitė

Akomp. Aušrinė Garsonaitė

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla

79. „Devynios rainos katės”

muz. Rasos Kauneckaitės,

žodž. Ramutės Skučaitės

atl. Augustė Daniūnaitė

Mokytoja Laima Mažuolytė

Akomp. Kęstutis Paulaitis

Elektrėnų meno mokykla

80. Lietuvių l. daina „Kur lygių lygios lankos”

harm. Prano Tamošaičio

atl. Eglė Krupavičiūtė

Mokytoja Vilija Mieščionaitienė

Akomp. Danas Juškevičius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

81. Lietuvių l. daina ,,Už Aukštųjų Kalnelių“

harm. JuozoTallat Kelpšos 

atl. Danielė Sobol

Mokytoja Inga Vagnoriūtė

Akomp. Danas Juškevičius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

82. Lietuvių l. daina „Oi toli toli“

užrašyta Lazdijų raj.

atl. Liveta Ilikaitė

Mokytoja Rasa Vanda Šukienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla

83. Lietuvių l. daina „Mano tėvelio lygus laukeliai“

užrašyta Veliuonoje

atl. Dovydas Matulionis

Mokytoja Rasa Vanda Šukienė

Kauno 1-oji muzikos mokykla

84. „Taip reikia man ir tau“

muzika ir tekstas Rugilės Indriekutės

atl. dainos autorė Rugilė Indriekutė

Mokytoja Irina Gustienė

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

85. Jadvyga Čiurlionytė, Menuetas

aranž. Diletos Kubilienės, Jurgitos Otienės

Atl. instrumentinis   ansamblis:

Eglė Žiobakaitė, Rugilė Matjošaitytė, Taja Kralikaitė,

Mantė Mikuckaitė, Ugnė Taujanskaitė, Salomėja Miškinytė

Mokytojos: Dileta Kubilienė, Jurgita Otienė

Kauno Sakralinės muzikos mokykla

86. Lietuvių l. daina „Kai aš buvau pas motulį“

Atl. Gustė Mickytė

Martynas Pribušauskas, Laura Siniakaitė, Gabrielė Survilaitė

Mokytojai: Irina Gustienė, Jolanta Klišienė, Vidas Klišys

Panevėžio muzikos mokykla

87. Lietuvių l. dainos „Močiute motinėle“  kanonas

Atl. Viltė Skorupskaitė, Rusnė Samuilaitė

Rūta Marija Papiliauskaitė

Mokytojas Virginijus Skudas

Vievio meno mokykla

88. Antanas Belazaras, Aš atradau kukutį

Atl. kamerinis ansamblis:

Agota ir Gabrielius Stulpinai

Mokytojos Elena Berezina, Karolina Daukšienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

89. Dzūkų l. daina „Palšus ganiau jautelius“

aranž. Viktoro Timašiovo

Atl. Gitaristų ansamblis „Verum Sonus“

Mokytojai: Viktor Timašiov, Vitalijus Penkauskas

Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla

90. Senovinė lietuvių liaudies polka ,,Drugelis“

aranž. Antano Gradecko

Atl. Karolis ir Paulius Norkūnai

Mokytojos: Auksuolė Merkienė, Vilma Gumbienė

Elektrėnų meno mokykla

91. Antanas Kučinskas, Senas sieninis laikrodis

Atl. Marija ir Modestas Antanas Kaminskai

Mokytoja Ona Navickienė

Elektrėnų meno mokykla

92. Juozas Bertulis, Arkliukas

Atl. Anastasija ir Nikita Kapitanovai

Mokyt. Zinaida Sivakova

Kauno 1-oji muzikos mokykla

93. Žemyna Trinkūnaitė, Kompozicija

Atl. Augustė Bisikirskaitė, Silvija Kazlauskaitė,

Smiltė Sabaliauskaitė, Kornelija Žiobaitė

Mokytojos: Jurgita Virbickienė, Judita Valečkienė

Prienų meno mokykla

94. Bronius Kutavičius, Romantinis preliudas

Atl. Sylvia Syrnicka, Valerija Adamonis

Mokytojos: Vitalija Pilkauskienė, Rasa Vaičiulytė

Vilniaus N.Vilnios muzikos mokykla

95. Balys Dvarionas, Dedikacija

Atl. kamerinis ansamblis: Joneta ir Jaunius Čibirai

Mokytojos: Elena Berezina, Daiva Vasiliauskienė

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla

96. Giedrius Kuprevičius, Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui

Atl. Emilija Kuodzevičiūtė, Ema Veželytė

Mokytojos: Ona Navickienė, Vilma Gumbienė

Elektrėnų meno mokykla

97. Valdas Stanaitis, Linelis

Atl. Gustas Baltrušiūnas, Urtė Baltrušiūnaitė

Justinas Berginas

Vadovas Pranas Dapšauskas

Pasvalio kultūros centro orkestro Parnauji ansamblis

98. Vidmantas Virbickas, Rudens voratinkliai

aranž. Algimanto Jono Bartašiaus

Atl. Tautinių instrumentų ansamblis:

Lukas Semaška, Karolis Bauža, Smiltė Juškaitė,

Ugnė Gražytė, Mokytoja Jurgita Puodžiūnienė

Mokytojai: Jurgita Puodžiūnienė, Algimantas Jonas Bartašius

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla

99. Improvizacija lietuvių l. dainos „Aš pasėjau linelius“ tema

improvizavo Rima   Mureikienė

Atl. Kanklininkių ansamblio „Ašarėlė“ dalyvės: Elzė  Dambrauskaitė,

Urtė  Dambrauskaitė, Rugilė  Jakštaitė , Gaja   Marija  Kytraitė,

Rugilė  Mažuolytė, Milėja  Rimšaitė

Mokytoja Rima  Mureikienė

Panevėžio  muzikos mokykla

100. Jonas Tamulionis, Jūra

Atl. Goda Žemaitaitytė, Giedrė Meškėnaitė

Rytė Raguckaitė, Lauryna Pačkauskaitė

Mokytojas Virginijus Skudas

Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla

101. Algimantas  Raudonikis, Vilniaus Andante

aranž. Jaroslavo Cechanovičiaus

Atl. Kornelija Paškevičiūtė, Pranas Bitinas,

Nedas Stankevičius, Gintaras Ubavičius,

Gustas Abukevičius, Tomas Samulėnas

Mokytoja Elona Rodžienė

Pasvalio muzikos mokykla

102. Juozas Gudavičius, Kur giria žaliuoja

Atl. Gabrielius Grigoryan, Kamilė Valalytė

Gytis Radzevičius, Adomas Amšiejus

Mokytojas Juozas Mikolainis

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Festivalio organizatoriai:

Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius

Elektrėnų meno mokyklos vyr. mokytojos:

Rasa Hopenienė, Vilma Gumbienė

Mokyklos sekretorė Aušra Girsienė