emm_03_11_2022

Kelias (Plakato autorė mokyt. J. Pakalnytė)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena yra švenčiama kovo 11 d.

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Sovietų Sąjunga nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklausomybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius į Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltino Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti „buržuazinę“ santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, radijo ir televizijos pastato, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių. Pasaulis pasmerkė SSRS veiksmus. Lietuvos palaikyti atvyko delegacijos iš Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, Rusijos, Lenkijos, Vengrijos.

Tuo metu Rusijos piliečių išrinkta demokratinė valdžia pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Šiandien visas pasaulis smerkia Rusijos smurtą Ukrainoje. Ten Rusijos chunta be jokio pagrindo žudo taikius gyventojus ir vaikus norėdami patenkinti savo egoistiškus tikslus. Lietuva pati praėjusi sunkų nepriklausomybės atkūrimo kelią supranta ir palaiko Ukrainos liaudį.

Sveikinu visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, linkiu stiprybės ir taikos. Tik vienybėje mūsų jėga.

Elektrėnų meno mokyklos direktorius Evaldas Petkevičius

Prašome pasiklausyti Elektrėnų meno mokyklos mokinių koncerto skirto Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Vidmantas Bartulis Mūsų žemė labai graži

Atl. Antanas Arlauskas, Jurgita Kujalytė, Viktorija Kononova,

Julius Vitkauskas, Aistė Baublytė, Oskar Kazarev,

Greta Baublytė ir mokytoja Rima Gritienė

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Antanas Kučinskas Senas sieninis laikrodis

Atl. Marija ir Modestas Antanas Kaminskai

Mokytoja Ona Navickienė

Lietuvių l. daina „Skrido uodas“

Atl. Kotryna Norkūnaitė

Mokytoja Ona Abarytė – Liaškovienė

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Lietuvių l. daina Du gaideliai

Atl. Neila Bandinskaitė

Mokytoja Auksuolė Merkienė

Lietuvių l. daina „Šarkelė šoka“

Atl. Ula Montvilaitė

Mokytoja Ona Abarytė – Liaškovienė

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Tauras Adomavičius Miško naujienos

Atl. Tomas Jasnauskas

Mokytojas Valdas Stanaitis

Akomp. Vladas Augustinas Šopaga

Darius Kučinskas Nerimas ir viltis

Atl. Austėja Sabaliauskaitė

Mokytoja  Solveiga  Miliūtė – Stankevičienė

Andrius Stankevičius Etiudas Nr. 3 „Polka“

Atl. Liepa Alzbutaitė

Mokytojas Andrius Stankevičius

Renata Bakulienė Linksmasis vairuotojas

Atl. Matas Lazar

Mokytoja Auksuolė Merkienė

Darius Kučinskas Nerimas ir viltis

Atl. Armandas Čižius

Mokytoja Rasa Hopenienė

Elektrėnų meno mokykla

Devynios rainos katės

muz. Rasos Kauneckaitės, žodž. Ramutės Skučaitės

atl. Augustė Daniūnaitė

Mokytoja Laima Mažuolytė

Akomp. Kęstutis Paulaitis

Darius Kučinskas Pagal Bachą

Atl. Augustinas Dzimidavičius

Mokytoja Rasa Hopenienė

Darius Kučinskas Pagal Šopeną

Atl. Emilija Kuodzevičiūtė

Mokytoja Ona Navickienė

Giedrius Kuprevičius – preliudas M. K. Čiurlionio atminimui

Atl. Emilija Kuodzevičiūtė, Ema Veželytė

Mokytojos: Ona Navickienė, Vilma Gumbienė

„Vėjas ir lietus“ muz. ir žodž.  Džiuljetos Baužienės

atl. Jorūnė Matijoškaitė

Mokytoja Laima Mažuolytė

Akomp. Kęstutis Paulaitis

Elektrėnų meno mokykla

Linkime gražios šventės!