Užbaigę mokslo metus akordeonistai sveikinasi su vasara ir kviečia pasiklausyti nuotaikingo akordeono muzikos koncerto. Linkime saulėtos vasaros, nepamirštamų nuotykių ir visus telydi puiki nuotaika ir muzika!
Gerų atostogų!

Made with Padlet