SKELBIAMAS KANDIDATŲ Į ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS DARBO TARYBĄ KĖLIMAS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu naujai trejų metų kadencijai bus renkama mokyklos darbo taryba.  Į Darbo tarybą bus renkami TRYS darbo tarybos nariai. Rinkimus organizuoja mokyklos vadovo sudaryta rinkimų komisija: t.y.

  • Romas Turonis- pirmininkas
  • Jūratė Špikienė – sekretorė
  • Auksuolė Merkienė – narė

Rinkimai vyks 2022 m. gruodžio 9 d. (215 kl.).

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su mokykla turintys darbuotojai, išskyrus mokyklos vadovą ir jo pavaduotoją. Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius. Darbo tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir dirbantys mokykloje ilgiau kaip šešis mėnesius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą.

 

Kandidatus galima siūlyti nuo 2022 lapkričio 11 d. iki  2022 m. lapkričio 21 d.

 

Kandidatų registracija vyksta:

Kiekvieną darbo dieną nuo 12 – 14 val.  214 kl. Pasiūlymus ir sutikimus perduoti komisijos sekretorei Jūratei.

Išsamesnę informaciją apie darbo tarybos rinkimų organizavimą ir vykdymą teikia rinkimų komisijos  pirmininkas Romas Turonis, kontaktiniai duomenys: tel nr. +37069905735

 

Nariai Auksuolė Merkienė, Jūratė Špikienė