2022 metų lapkričio 14 dieną Elektrėnų meno mokyklos koncertų salėje įvyko koncertas „Muzika iš kino filmų“, kurį organizavo mokytojos Daiva Niccolini, bei Solveiga Miliūtė-Stankevičienė. Klausytojams kūrė šventę net dvylika pasirodymų: gitaristų ansamblis (mokytojas A. Medzikauskas), Rapolas Baranauskas (mokytoja O. Navickienė), Karolis Norkūnas (mokytoja A. Merkienė), Prokhor Ivanov (mokytoja V. Gumbienė), Akvilė Suslavičiūtė (mokytoja L. Mažuolytė), Milana Kanišauskaitė (mokytoja V. Gumbienė), Dovydas Januškevičius (mokytojas A. Stankevičius), vokalinis ansamblis (vadovė G. Židonytė, koncertmeisteris A. Medzikauskas), Justas Šukys (mokytoja S. Miliūtė- Stankevičienė), David Ponomarenko (mokytojas V. Stanaitis, koncertmeisterė L. Anpilova), Jurgita Kujalytė (mokytoja R. Gritienė, koncertmeisteris P.Bondar), Monika Liekytė (mokytoja V. Gumbienė). Koncerto vedėja, mokytoja Daiva Niccolini, savo subtiliais žodžiais pakiliai nuteikė dalyvius bei juos supažindino su įvairių kino filmų istorijomis.

Koncerte ansamblinio ir solinio grojimo džiaugsmas lydėjo visus dalyvius gausiais aplodismentais, mokiniai buvo išradingi, nuotaikingai įsikūnijo į grojamų filmų personažus, kai kurie netgi  persirengė pagrindiniais veikėjais, taip norėdami kuo autentiškiau pristatyti atliekamo filmo personažus. Labai smagu, kai mokytojas palydi į sceną mokinį ir padeda pasiruošti pasirodymui.

Koncerto pabaigoje vedėja Daiva Niccolini pasveikino visus dalyvius su prasmingu ir įdomiu koncertu, kuris leido mums panirti į kino filmų istorijas.

 

 

                                                                                                               Fortepijono mokytoja

                                                                                                               Daiva Niccolini