Direktorius:

Evaldas Petkevičius (III vadybinė kategorija)
El. p. elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
Tel. nr. (8 528) 39816

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:


El. p. elektrenu.meno.mokykla@gmail.com
Tel. nr. (8 528) 39816