ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS TARYBOS IR KOMISIJOS
2018-2019 m. m.

MOKYKLOS TARYBA

V. Stanaitis – MT pirmininkas, mokytojų atstovas
V. Gumbienė – sekretorė, mokytojų atstovė
J. Davidavičienė – mokytojų atstovė
I. Kartenienė – tėvų atstovė
L. Viktoravičienė – tėvų atstovė
E. Sereikienė – tėvų atstovė
Elzė Baranauskaitė – mokinių atstovė
Meida Ratkevičiūtė – mokinių atstovė
Gustė Degutytė – mokinių atstovė

METODINĖ TARYBA

O. Navickienė – MMT pirmininkė, fortepijono MG vadovė
V. Gumbienė – antrojo instrumento MG vadovė
A. Balnionytė – dainavimo ir teorinių dalykų MG vadovė
G. Rancevas – styginių instrumentų MG vadovas
A. Merkienė – akordeono MG vadovė
E. Sabockytė-Skudienė – dailės MG vadovė
V. Stanaitis – pučiamųjų instrumentų MG vadovas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

E. Petkevičius – mokyklos direktorius, pirmininkas
R. Hopenienė – sekretorė, mokytojų tarybos atstovė
V. Gumbienė – mokytojų tarybos atstovė
O. Navickienė – mokytojų tarybos atstovė

MOKYKLOS DARBO TARYBA

A. Balnionytė
V. Stanaitis
G. Židonytė

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGAS ASMUO MOKYKLOJE

Mokytoja J. Janavičiūtė