Pavardė, vardas

Pareigos

Balys Deimantas Gitaros mokytojas
Balnionytė-Grajevskė Asta Chorinio dainavimo mokytoja
Dabravolskaitė Kristina Akordeono mokytoja
Davidavičienė Julija Dailės mokytoja
Garmašaitė Greta Fortepijono mokytoja, koncertmeistrė
Gritienė Rima Smuiko mokytoja
Gumbienė Vilma Fortepijono mokytoja
Hopenienė Rasa Fortepijono mokytoja
Janavičiūtė Jovita Akordeono mokytoja
Karžinauskienė Viktorija Fortepijono mokytoja
Lankutytė Lauryna Fortepijono mokytoja
Lučkienė Aistė Dailės mokytoja
Maksimec Olegas Saksofono mokytojas
Mataitienė Gitana Dailės mokytoja
Medzikauskas Aurimas Gitaros mokytojas
Merkienė Auksuolė Akordeono mokytoja
Navickienė Ona Fortepijono mokytoja
Niccolini Daiva Fortepijono mokytoja
Orentaitė – Mukienė Ilona Solinio dainavimo mokytoja
Pačėsienė Angelė Choreografijos mokytoja
Petkevičius Evaldas Direktorius, medinių pučiamųjų instrumentų mokytojas
Rakauskienė Rasa Dailės mokytoja
Rancevas Georgijus Smuiko mokytojas
Stanaitis Valdas Varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas
Stankevičius Andrius Varinių pučiamųjų instrumentų mokytojas
Striškaitė Rūta Fortepijono mokytoja
Špikienė Jūratė Solfedžio mokytoja
Urbietis Alvydas Dailės mokytojas
Vaičekonytė – Chveduk Rūta Smuiko mokytoja
Židonytė Gaiva Solfedžio, muzikos istorijos, solinio dainavimo mokytoja
Skinulytė Živilė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui