Pavardė, vardas

Pareigos

Petkevičius Evaldas Direktorius, mokytojas
Skinulytė Živilė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Abarytė – Liaškovienė Ona Vyr. mokytoja
Paulaitis Kęstutis Koncertmeisteris
Šopaga Vladas Augustinas Koncertmeisteris
Balys Deimantas Mokytojas
Balnionytė – Grajevskė Asta Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Davidavičienė Julija Mokytoja
Garmašaitė Greta Mokytoja
Gritienė Rima Mokytoja – metodininkė
Gumbienė Vilma Vyr. mokytoja
Hopenienė Rasa Vyr. mokytoja
Piekuvienė Jovita Mokytoja
Maksimec Olegas Mokytojas
Mataitienė Gitana Mokytoja
Matuliūkštytė Rasa Mokytoja
Mažuolytė Laima Mokytoja – metodininkė
Miliūtė Stankevičiūtė Solveiga Mokytoja
Medzikauskas Aurimas Mokytojas
Merkienė Auksuolė Vyr. mokytoja
Mončytė Vilma Mokytoja – metodininkė
Navickienė Ona Mokytoja – metodininkė
Niccolini Daiva Mokytoja
Pakalnytė Justina Vyr. mokytoja
Paulavičienė Rasa Vyr. mokytoja
Rakauskienė Rasa Vyr. mokytoja
Stanaitis Valdas Mokytojas – metodininkas
Stankevičius Andrius Mokytojas
Šatinskaitė – Bingelė Gintarė Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Špikienė Jūratė Vyr. mokytoja
Vaičekonytė – Chveduk Rūta Vyr. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Židonytė Gaiva Mokytoja – metodininkė