Mokestis už mokymo paslaugas turi būti sumokėtas pavedimu į vieną iš mokyklos sąskaitų:

LUMINOR bankas LT514010042402860960

SWEDBANK bankas LT187300010002625134

SEB bankas LT387044060001721358

SVARBU: Atlikdami mokėjimo pavedimą nepamirškite nurodyti mokinio vardą ir pavardę.

Mokestis mokamas už pirmą pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.) iki spalio 10 dienos; už antrą pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.) iki vasario 10 dienos.

Mokestis už mokslą gali būti mokamas už einamąjį mėnesį (iki einamojo mėnesio 20 d.). Už gruodžio mėn. mokestis sumokamas iki gruodžio 5 d., už gegužės mėn. – iki gegužės 5 d.

Pagal patvirtintą Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą 1 mėnesio kaina – 12 Eur.