You are here:

Šiame skyriuje galite susipažinti su Elektrėnų meno mokyklos bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.


 

Elektėnų meno mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

ATSAKINGI ASMENYS: Romas Turonis

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445El. p. ada@ada.lt


 
ASMUO TURI TEISĘ:
  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas”).