Rinkimai į darbo tarybą

SKELBIAMAS KANDIDATŲ Į ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS DARBO TARYBĄ KĖLIMAS   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu naujai trejų metų kadencijai bus renkama mokyklos darbo taryba.  Į Darbo tarybą bus renkami TRYS darbo tarybos nariai. Rinkimus organizuoja mokyklos vadovo sudaryta rinkimų komisija: t.y. Romas Turonis- pirmininkas Jūratė Špikienė – sekretorė Auksuolė Merkienė – narė Rinkimai vyks 2022…