Elektrėnų meno mokyklos jungtinis jaunučių ir jaunių choro pasirodymas Verbų sekmadienio Mišiose

Kovo 24 dieną Elektrėnų meno mokyklos jungtinis jaunučių ir jaunių choras giedojo Verbų sekmadienio Mišiose Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Chorui dirigavo vadovė Laima Mažuolytė, vargonais akompanavo Gintarė Šatinskaitė – Bingelė. Po Mišių klebonas Jonas Sabaliauskas pasidžiaugė, kad vaikai gražiai giedojo, mokėjo ir lotyniškas, ir lietuviškas Verbų sekmadieniui tinkamas giesmes.