You are here:

ELEKTRĖNŲ MENO MOKYKLOS TARYBOS IR KOMISIJOS

METODINĖ TARYBA

O. Navickienė – MMT pirmininkė, fortepijono MG vadovė
V. Gumbienė – antrojo instrumento MG vadovė
J. Špikienė – dainavimo ir teorinių dalykų MG vadovė
O. Abarytė-Liaškovienė – styginių instrumentų MG vadovas
A. Merkienė – akordeono MG vadovė
V. Stanaitis – pučiamųjų instrumentų MG vadovas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

E. Petkevičius – mokyklos direktorius, pirmininkas
R. Hopenienė – sekretorė, mokytojų tarybos atstovė
V. Gumbienė – mokytojų tarybos atstovė
O. Navickienė – mokytojų tarybos atstovė

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGAS ASMUO MOKYKLOJE

Mokytoja J. Piekuvienė