You are here:

MOKYKLOS TARYBA

TARYBOS PIRMININKAS – mokytojas metodininkas Valdas Stanaitis
SEKRETORĖ – vyr. mokytoja Vilma Gumbienė
NARIAI:
MOKYTOJAI:
Mokytoja Julija Davidavičienė
MOKINIAI:
Margarita Krugliakovaitė – dailės 2 pagr. ugd. klasė
Rytis Ravinskas – fortepijono spec. 3 pagr. ugd. klasė
Davit Ponomarenko – pučiamųjų instr. 1 pagr. ugd. klasė
MOKINIŲ TĖVAI:
Laura Baranauskienė
Gintarė Mačionienė
Irma Radvilienė

DARBO TARYBA

Valdas Stanaitis
Aušra Girsienė
Rima Gritienė

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – mokytoja metodininkė Ona Navickienė

Sekretorė – vyr. mokytoja Vilma Gumbienė

 

Nariai:

Mokytoja metodininkė Laima Mažuolytė

Mokytojas metodininkas Valdas Stanaitis

Mokytoja metodininkė Gaiva Židonytė

Vyr. mokytoja Auksuolė Merkienė

Vyr. mokytoja Rasa Rakauskienė

Mokytoja Gitana Mataitienė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

PIRMININKĖ – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Hopenienė
SEKRETORĖ – mokytoja metodininkė Laima Mažuolytė
NARIAI:
Mokytoja metodininkė Ona Navickienė
Vyr. mokytoja Vilma Gumbienė
Vyr. mokytoja Rasa Rakauskienė
Mokinių tėvų atstovė Laura Baranauskienė
Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Jurgita Pašvenskaitė

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO KOMISIJA

Laima Mažuolytė

Gaiva Židonytė

Rima Gritienė

ETIKOS KOMISIJA

Ona Navickienė

Gaiva Židonytė

Vilma Gumbienė

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ ATSAKINGAS ASMUO MOKYKLOJE

Mokytoja Rasa Matuliūkštytė