You are here:

Mokestis už mokymo paslaugas turi būti sumokėtas pavedimu į vieną iš mokyklos sąskaitų:

LUMINOR bankas LT514010042402860960

SWEDBANK bankas LT187300010002625134

SEB bankas LT387044060001721358

SVARBU: Atlikdami mokėjimo pavedimą nepamirškite nurodyti mokinio vardą ir pavardę.

Mokestis mokamas už pirmą pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.) iki spalio 10 dienos; už antrą pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.) iki vasario 10 dienos.

Mokestis už mokslą gali būti mokamas už einamąjį mėnesį (iki einamojo mėnesio 20 d.). Už gruodžio mėn. mokestis sumokamas iki gruodžio 5 d., už gegužės mėn. – iki gegužės 5 d.

Pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. VI.TS-185 ir pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. VI.TS-152

  • už vieną pasirinktą ankstyvojo, pradinio arba pagrindinio, mėgėjų ugdymo programą – 20 Eur vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį;
  • už antrą pasirinktą lankyti programą – 7 Eur už vieną mokslo metų mėnesį;
  • besimokantiems pagal kryptingo, tęstinio muzikinio arba saviraiškos dailės ugdymo – 7 Eur vienam mokiniui už vieną mokslo metų mėnesį;
  • suaugusiesiems nustatomas atlyginimo dydis už vieną pasirinktą programą – 40 Eur už vieną mokslo metų mėnesį.