You are here:

Mokestis už mokymo paslaugas turi būti sumokėtas pavedimu į vieną iš mokyklos sąskaitų:

LUMINOR bankas LT514010042402860960

SWEDBANK bankas LT187300010002625134

SEB bankas LT387044060001721358

Pirmoji atlyginimo įmoka už mokymo paslaugas Mokykloje yra mokama pasirašant sutartį su Mokykla.

Mokestis už mokslą mokamas kiekvieną einamąjį mėnesį iki einamojo mėnesio 5 dienos.

Mokestį už mokslą galima sumokėti iki spalio 5 d. už pirmą pusmetį (rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėn.) ir iki vasario 5 d. už antrą pusmetį (sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės mėn.).

SVARBU: Atlikdami mokėjimo pavedimą nepamirškite nurodyti mokinio vardą ir pavardę.

Pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. VI.TS-185 ir pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. VI.TS-152

  • vaikams už vieną pasirinktą programą – 20 Eur už vieną mokslo metų mėnesį;
  • suaugusiesiems nustatomas atlyginimo dydis už vieną pasirinktą programą – 40 Eur už vieną mokslo metų mėnesį.