Gruodžio 18 d. įvyko popietė „Barokas dailėje ir polifoninė muzika“, kurioje dalyvavo muzikos ir dailės skyriaus mokiniai. Dailės mokyt. Justina Pakalnytė su mokiniais piešė nuostabius paveikslus, mokyt. Rasa Rakauskienė su mokiniais lipdė ir dekoravo darbelius barokiniam stiliuje. Juos lipdė ir muzikos skyriaus mokiniai. Muzikantai ruošė polifoninius kūrinius. Popietę organizavo ir vedė mokyt. Ona Navickienė ir Daiva Niccolini.