You are here:

Pavardė, vardas

Pareigos

Ona Abarytė – Liaškovienė Vyr. mokytoja
Asta Balnionytė – Grajevskė Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Julija Davidavičienė Mokytoja
Rima Gritienė Mokytoja – metodininkė
Vilma Gumbienė Vyr. mokytoja
Rasa Hopenienė Vyr. mokytoja
Olegas Maksimec Mokytojas
Gitana Mataitienė Mokytoja
Rasa Matuliūkštytė Mokytoja
Laima Mažuolytė Mokytoja – metodininkė
Aurimas Medzikauskas Mokytojas
Auksuolė Merkienė Vyr. mokytoja
Solveiga Miliūtė – Stankevičienė Mokytoja
Ona Navickienė Mokytoja – metodininkė
Daiva Niccolini Mokytoja
Justina Pakalnytė Vyr. mokytoja
Kęstutis Paulaitis Koncertmeisteris
Rasa Paulavičienė Vyr. mokytoja
Evaldas Petkevičius Direktorius, mokytojas
Jovita Piekuvienė Mokytoja
Rasa Rakauskienė Vyr. mokytoja
Valdas Stanaitis Mokytojas – metodininkas
Andrius Stankevičius Mokytojas
Gintarė Šatinskaitė – Bingelė Mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Vladas Augustinas Šopaga Koncertmeisteris
Jūratė Špikienė Vyr. mokytoja
Rūta Vaičekonytė – Chveduk Vyr. mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Gaiva Židonytė Mokytoja – metodininkė