You are here:

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Elektrėnų meno mokyklos direktoriaus įsakymu korupcijos prevencijos ir kontrolės mokyklos viduje funkcijas pavesta atlikti mokytojai Rasai Matuliukštytei.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:

  • Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.
  • Visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt

Elektrėnų meno mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, vertinimo išvados