Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena1991 m. sausio mėnesį vyko įvykiai, kurių metu Lietuvoje buvo mėginta įvykdyti valstybės perversmą panaudojant Sovietų Sąjungos (SSRS) ginkluotąsias pajėgas, SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) vidaus kariuomenę ir SSRS Valstybės saugumo komitetą (KGB), siekiant atkurti Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) politinę valdžią Lietuvos Respublikoje.

Sausio 13 – tosios naktį, sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą žuvo 14, sužeista 702, kulkų suvarpyti 52 žmonės, šių objektų gynėjai.

Šios tragiškos dienos minėjimas Elektrėnuose vyko Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje. Kiekvienam žuvusiam laisvės gynėjui atminti, buvo uždegtos atminimo žvakės, aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių, minėjime, koncertavo Elektrėnų meno mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Laisvės gynėjų dienos minėjimo simbolis – neužmirštuolė, ją atlape segėjo minėjimo dalyviai.
Koncerto metu skambėjo mūsų mokyklos mokytojų, tai dienai, parinkti kūriniai.

Dėkoju dalyvavusiems ir paruošusiems mokinius mokytojams: Rimai Gritienei, Rasai Hopenienei, Auksuolei Merkienei, Rasa Simankovienei, Vilmai Gumbienei, Daivai Dzirmeikaitei, Rūtai Vaičekonytei ,Virginijai Bakutienei, Rūtai Striškaitei, Valdui Stanaičiui, Reginai Vaidogienei, Jovitai Janavičiūtei, Evaldui Petkevičiui bei ūkvedžiui Romui Balevičiui.

Administracija dėkoja minėjime muzikavusiems mokiniams: Ugnei Sabaliauskaitei, Gintarei Krištopavičiūtei, Akvilei Suslavičiūtei, Linetai Kuzmenkovaitei, Viltei Labukaitei, Gintarei Peciukonytei bei visiems pučiamųjų orkestro muzikantams.

Fotografijos : Liudmina Felčinskaja